Willebroek - Baeckelmansstraat

Het goed

Gemeente

Willebroek (Tisselt)

Adres

Baekelmansstraat

Type

grond                                                                                 

Kadaster

Willebroek 5e afdeling, sectie A, perceel 0431A/P0000

Eigenaar

Vlaamse overheid

Beschrijving

Geen dagvaarding – Geen Verkooprecht – Geen verkavelingsverg./omgev. Verkavelen – Geen As-built attest - Volledig gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied en in een recent overstroombaar gebied – gedeeltelijk in risicozone - niet opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed, landschapsatlas, inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde of de inventaris van historische tuinen/parken of in een vastgestelde archeologische zone.

Oppervlakte

36a 55ca

Omgeving 

volgens het gewestplan Mechelen: agrarisch gebied

Stedenbouw 

stedenb. uittr. dd. 26/01/2018 – Geen bouwovertr. of (recente) stedenb. verg.

Bodemattest

Blanco bodemattesten dd. 24/11/2017

EPC waarde

nvt

AREI-attest

nvt

Gebruik

vrij van gebruik

De verkoop

Type

Verkoop uit de hand aan meest biedende

Datum indienen bod

Nog te bepalen

Voorwaarden bieding

Biedingen kunnen schriftelijk gedaan worden per e-mail naar hans.duyck@fb.vlaanderen.be of schriftelijk naar Kievitplein 20 bus 1, 2018 Antwerpen tav. Dienst vastgoedtransactie, Dhr. Hans Duyck. Kortelings na het verstrijken van de termijn waarbinnen geboden kan worden, zullen wij een bijeenroeping organiseren van de bieders. We vangen aan bij het hoogste bod. Het goed wordt toegewezen aan degene die op de bijeenroepingsdag het hoogst aanvaardbare bod uitbrengt

Bezoek

vrij te bezichtigen                                                                                                                                                         

Referte

-

Foto's
Willebroek Baeckelmansstraat foto 1
Willebroek Baeckelmansstraat foto 2
Willebroek Baeckelmansstraat kadastraal plan
Inlichtingen
Hans Duyck
Commissaris