Wijzigingen aanmelden voor uw onderneming

  • 18 november 2019

De toegang tot ons digitaal loket (“Mijn Dossier”) voor ondernemingen wordt binnenkort gemakkelijker. Het wordt afgestemd op andere digitale loketten van de Vlaamse overheid, zoals de kmo-portefeuille. Dat betekent dat u eenmalig vóór 03/12/2019 de volmachten of toegangsrechten voor uw belastingdossiers moet aanpassen via het centraal gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid via https://gebruikersbeheer.vlaanderen.be.

Wat zijn volmachten bij de Vlaamse Belastingdienst?

In de digitale loketten kunnen alleen natuurlijke personen acties uitvoeren. Daarom moeten ondernemingen volmachten toekennen. Dat kan voor de bedrijfsleider zijn, voor personeelsleden of derden zoals een boekhouder of fiscaal raadgever. Hierdoor kunnen zij in naam van de onderneming gebruik maken van onze digitale applicaties: aangiftes indienen voor de verkeersbelasting vrachtwagens, aangiftes indienen voor automatische ontspanningstoestellen of voor spelen en weddenschappen, een dossier van de onderneming raadplegen, een bezwaar tegen een aanslagbiljet indienen voor de onderneming...

Wat verandert er?

Op 03/12/2019 verlopen alle volmachten voor ondernemingen, omdat wij aansluiten bij het centraal gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. Dit centraal gebruikersbeheer regelt de toegang tot de verschillende toepassingen van de Vlaamse Overheid op een uniforme manier: u beheert de volmachten voor uw onderneming voortaan eenvoudiger op een centrale plaats voor alle aangesloten toepassingen.

Wat moet u concreet doen?

Om de bestaande volmachten te verlengen of om er nieuwe toe te kennen, moet u in het Vlaams gebruikersbeheer het gebruikersrecht Mijn dossier Vlaamse Belastingdienst Gebruiker toekennen aan de gebruiker(s) aan wie u volmacht wil geven. Daarvoor moet u een aantal stappen doorlopen die uitgelegd zijn op de website van de Vlaamse overheid en in instructiefilmpjes. Hebt u hier hulp bij nodig, dan kunt u contact opnemen met de Vlaamse Infolijn via het gratis telefoonnummer 1700.

Meer informatie en bijhorende instructiefilmpjes over het gebruikersbeheer vindt u op:
https://overheid.vlaanderen.be/praktische-info-voor-lokale-beheerders.

Om een volmacht aan te maken via het Vlaams gebruikersbeheer, doorloopt u volgende vier stappen:

STAP 1 - de wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming duidt zichzelf aan als hoofdtoegangsbeheerder in het Beheer der Toegangsbeheerders (toelichting via https://overheid.vlaanderen.be/aanmelden-als-ondernemer);

STAP 2 - de wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming zoekt zichzelf op in het centraal gebruikersbeheer en kent zichzelf het recht hoofd lokale beheerder toe (toelichting via https://overheid.vlaanderen.be/aanmelden-als-ondernemer);

STAP 3 - de hoofd lokale beheerder zoekt een gebruiker op waaraan die een volmacht wil geven en koppelt die aan de onderneming;

STAP 4 - de hoofd lokale beheerder kent het gebruikersrecht Mijn dossier Vlaamse Belastingdienst Gebruiker toe aan de gebruiker en selecteert in Profiel de belasting(en) waarvoor het gebruikersrecht wordt verleend.

Wat gebeurt er als u geen aanpassingen doet?

Na 03/12/2019 worden de specifieke volmachten voor “Mijn Dossier” van de Vlaamse Belastingdienst buiten gebruik gesteld. De gebruiker die nog geen nieuwe volmacht gekregen heeft van de hoofd lokale beheerder van de onderneming, krijgt een pop- up-scherm als waarschuwing. Het is voor de gebruikers dan nog mogelijk om zich één keer met het huidige volmachtensysteem aan te melden om een dringende actie af te handelen. Nadien is geen toegang meer mogelijk. Het is dus belangrijk dat de volmachten snel opnieuw in orde gebracht worden.