Wie is bevoegd in geval van een geschil?

De verzoekende lidstaat is bevoegd  wanneer :

  • Het geschil betrekking heeft op de vestiging van de aanslag
  • Het geschil betrekking heeft op geldigheid van de notificatie in de verzoekende lidstaat
  • Het geschil verband houdt met de in de verzoekende lidstaat  genomen executiemaatregelen

In voorkomend geval licht de verzoekende lidstaat onverwijld de aangezochte lidstaat in. De aangezochte staat schorst de invorderingsprocedure voor het betwiste gedeelte. Op verzoek van de verzoekende autoriteit kan worden overgegaan tot bewarende maatregelen voor het betwiste aandeel in de schuldvordering.

De aangezochte lidstaat is bevoegd wanneer :

  • Het geschil betrekking heeft op geldigheid van de notificatie in de aangezochte lidstaat
  • Het geschil betrekking heeft op de in het aangezochte land genomen maatregelen van tenuitvoerlegging.