Welke vragen kunnen worden gesteld ?

Uitgangspunt van een vraag om inlichtingen kan zijn.

  • Bekomen van correct adres van uw belastingplichtige (correcte verzending documenten)
  • Inschatten of een verzoek tot invordering aangewezen is.

De elektronische formulieren bevatten reeds een aantal standaardvragen

  • Check identiteit
  • Check adres
  • Check solvabiliteit
  • Check erfgenamen
  • Andere

In het veld “andere” kan de financieel beheerder  eender welke vraag stellen die hij nuttig acht ten einde te kunnen oordelen of een verzoek tot invordering aangewezen is.  Peilen naar de nog uitstaande (fiscale) schulden van de betrokkene in het aangezochte land kan daartoe een middel zijn. Daar een Belgische schuld in  het aangezocht land geen enkel voorrecht geniet, kan je vaak op basis van die info inschatten of uw vordering kans heeft op inning.