Welke types van Invorderingsbijstand bestaan er ?

1.Uitwisseling van inlichtingen op verzoek (RL : art 5 – Decreet : art 6 of 15 *)

2.Verzoek tot notificatie (RL : art 8 – Decreet : art 8 of 17*)

3.Verzoek tot invordering (RL : art 10 – Decreet : art 10 of 19*)

4.Verzoek tot bewarende maatregelen (RL : art 16 – Decreet : art 13 of 21*)

*merk op dat het decreet een onderscheid maakt tussen het verzoeken om bijstand (art 6,8,10 en 13) en het verstrekken van bijstand (art 15,17,19 en 21)

De volledigheid gebiedt te melden dat  Richtlijn 2010/24/EU en het decreet dd 21/12/2012 voorzien in de theoretische mogelijkheid van het uitwisselen van inlichtingen zonder voorafgaand verzoek (RL art 6, Decreet art 5) en in de medewerking van ambtenaren van de verzoekende natie op het grondgebied van de aangezochte lidstaat (RL : art 7, Decreet art 7).