Wat met voor rekening van een verzoekende lidstaat geïnde betalingen?

De ingevorderde sommen dienen, binnen de 2 maanden na datum van invordering (art 23 UV 1189/2011), aan de verzoekende lidstaat te worden overgemaakt in de valuta van de aangezochte lidstaat.