Wat met de aan de invorderingsacties verbonden uitvoeringskosten?

Lidstaten rekenen mekaar geen kosten aan die voortvloeien uit invorderingsacties in het kader van wederzijdse bijstand.

De lidstaat  die kosten maakte bij de invordering houdt, alvorens de geïnde sommen aan de verzoekende autoriteit door te storten, deze kosten in.

De aangezochte lidstaat draagt de verliezen van de niet gerecupereerde kosten.

De richtlijn voorziet in twee uitzonderingen

  • Mocht een invorderingsprocedure zeer hoge kosten met zich meebrengen dan staat het de betrokken lidstaten vrij afspraken te maken over een eventuele vergoeding.
  • Lidstaten die verzoeken om invorderingsbijstand opmaken, waarvan achteraf blijkt dat de titel ongeldig is of de schuldvordering ongegrond, blijven aansprakelijk voor de door de aangezochte lidstaten gemaakte kosten en of verliezen.