Wat gebeurt er als ik te veel betaald heb?

Er zijn een aantal scenario's waarin u te veel betaald kan hebben:

  • door een vergissing: u betaalde een te groot bedrag of voerde een dubbele betaling uit
  • doordat na onderzoek van een bezwaarschrift blijkt dat u recht heeft op een terugbetaling
  • doordat u de nummerplaat van een voertuig liet schrappen bij de DIV, zodat u recht heeft op een terugbetaling van de verkeersbelasting

In al deze gevallen zal de Vlaamse Belastingdienst u steeds spontaan de som terugbetalen waarop u recht heeft. U moet de terugbetaling dus niet specifiek aanvragen. De Vlaamse Belastingdienst stort te veel betaalde bedragen steeds binnen een termijn van twee maanden terug.

Een terugbetaling gebeurt steeds op de rekening vanwaar de belasting betaald werd. Als u wil dat er op een andere rekening terugbetaald wordt, dan moet u dit wel vragen. Als de Vlaamse Belastingdienst zelf vaststelt dat er niet kan terugbetaald worden op de rekening vanwaar de belasting betaald werd (b.v. rekening bestaat niet meer), dan zal u een brief ontvangen met de nodige instructies om de terugbetaling op een andere rekening te laten gebeuren.

Als u recht heeft op de terugbetaling van een relatief grote som, dan is de Vlaamse Belastingdienst u moratoriuminterest verschuldigd. Deze interest wordt u automatisch mee uitbetaald bij de terugstorting. De moratoriuminterest wordt berekend tegen een rentevoet van 7% per jaar op de terug te betalen som en is enkel verschuldigd als hij 5 euro of meer bedraagt. Concreet gaat het hier dus enkel over terugbetaling van sommen van 860 euro of meer. De belastingdienst is geen moratoriuminterest verschuldigd bij terugbetaling van te veel betaalde erfbelasting of registratiebelasting, tenzij de te veel betaalde som resulteert uit een vergissing van de Vlaamse administratie.