Wanneer is een woning ongeschikt en/of onbewoonbaar?

Een woning is ongeschikt en/of onbewoonbaar wanneer na controle ter plaatse werd vastgesteld dat de woning ((studenten)kamer, studio, appartement, woonhuis) niet voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in de Vlaamse Wooncode. Indien er ernstige risico’s op brand, elektrocutie of CO-vergiftiging worden vastgesteld, kan de woning onbewoonbaar verklaard worden.

De burgemeester van een stad of gemeente kan omwille van de ernst van de situatie (bijvoorbeeld bij een geval van CO-vergiftiging of brand) eveneens op eigen initiatief een onbewoonbaarverklaring van een woning uitvaardigen (artikel 135 nieuwe gemeentewet).