Waarom Europese Invorderingsbijstand?

Waarom Europese Invorderingsbijstand?

Tijdens het invorderingsproces kan het voorkomen dat overheden op belastingplichtigen stuiten die op haar eigen grondgebied onvermogend blijken. Daar het kohier enkel uitvoerbare kracht kent op het grondgebied waar het werd gecreëerd, zouden belastingplichtigen die verhuizen naar het buitenland, of belastingplichtige inwoners met buitenlands inkomen, zich makkelijk kunnen onttrekken aan hun betaalverplichting.

Om hieraan het hoofd te bieden, en om haar lidstaten te behoeden voor overdreven inkomensverlies, vaardigde de Europese Unie, ter vervanging van richtlijn 2008/55/EG, op 16/03/2010 Richtlijnen 2010/24/EUuit. Een richtlijn die “de wederzijdse bijstand regelt inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen”.

Ter aanvulling van Richtlijn 2010/24/EU werd op 18/11/2011 “Uitvoeringsverordening 1189/2010” gepubliceerd. Een verordening die voorschrijft hoe de bepalingen van Richtlijn 2010/24/EU in de praktijk dienen te worden uitgevoerd. In een uitvoeringsbesluit van dezelfde datum vindt men een opsomming van de bestaande mailboxen (zie organisatie “Tools – CCN-netwerk”) en een voorstelling van de te gebruiken standaardformulieren (zie organisatie “Tools – E-Forms).