Verzoek tot invordering

Een EU lidstaat kan een andere lidstaat verzoeken over te gaan tot invordering van schuldvorderingen waarvoor een titelvoor het nemen van executiemaatregelen bestaat. De aangezochte autoriteit zal overgaan tot uitwinning krachtens de “uniforme titel” dewelke aan het verzoek tot invordering wordt toegevoegd.