Zoomit voor bedrijven

Via het Zoomit platform voor ondernemers stelt de Vlaamse Belastingdienst naast het oorspronkelijke aanslagbiljet in pdf-formaat ook een elektronisch bestand ter beschikking met als technische basis de standaard UBL 2.0 (dit impliceert dat het bestand van het type “XML” is). Meer specifiek gaat het om het e-fff formaat dat gebaseerd is op de UBL 2.0, maar met een beperkter aantal velden (herleid tot een 200-tal velden).

Met elk elektronisch aanslagbiljet (pdf) zal één enkel XML bestand samengaan.

De technische documentatie over dit e-fff formaat vindt u via de volgende link: http://www.e-fff.be/NL/documentation.php

In een eerste fase heeft de Vlaamse Belastingdienst ervoor geopteerd enkel de hoofdlijnen van het aanslagbiljet weer te geven in het UBL bestand. In een tweede fase zullen ook detaillijnen opgenomen worden. In het huidige xml-bestand ziet u het ogm-nummer (optisch gestructureerde mededeling, dus de betalingsreferte)  van de vordering en het totale bedrag.

Hier vindt u een voorbeeld van een xml/ubl-bestand in een zip-bestandje.

zip bestandVLABZOOM.zip (1 kB)

Mocht u hierbij nog verdere vragen hebben, neem dan contact met ons op via de optie 'Contacteer ons' van het digitaal loket.