Uitwisseling van inlichtingen op verzoek (RL : art 5 – Decreet : art 6 of 15)

Een EU lidstaat kan een andere lidstaat verzoeken om alle inlichtingen te verschaffen die het nodig acht, ten einde met kennis van zaken  te kunnen oordelen over de meest aangewezen invorderingsprocedure.

De verstrekte inlichtingen zijn vertrouwelijk en genieten in de ontvangende lidstaat dezelfde bescherming  als dewelke hun nationale wetgeving voorziet voor soortgelijke inlichtingen

Art 3,2 van de uitvoeringsverordening 1189/2011 stelt dat inlichtingen mogen worden ingewonnen met betrekking tot :

  • de belastingplichtige
  • een derde die krachtens de wetgeving in het verzoekende land kan gehouden worden tot betaling
  • een derdehouder van de belastingplichtige of van de tot betaling gehouden persoon.