Toepassingsgebied van Richtlijn 2010/24/EU

Richtlijn 2010/24/EU  is van toepassing op alle door of ten behoeve van een lidstaat (België) of zijn staatkundige onderdelen (Vlaanderen, Wallonië, Brussel),met inbegrip van de lokale overheden (provincies, gemeenten), lastens natuurlijke en rechtspersonen geheven :

  • Belastingen en rechten.
  • Administratieve sancties, boetes, heffingen en toeslagen verbonden aan die belastingen en rechten
  • Intresten en kosten verbonden aan die belastingen rechten