Erfbelasting – Vrijstelling voor bossen

Standpunt nr. 16076 dd. 03.10.2016

Art. 2.7.6.0.3 VCF


 

De vraag werd gesteld of de vrijstelling voor bossen, die voorzien is door artikel 2.7.6.0.3 VCF, enkel kan worden toegepast indien de betrokken bossen in het Vlaams Gewest zijn gelegen dan wel of deze vrijstelling kan worden uitgebreid tot bossen die binnen de EER zijn gelegen, op grond van de regel van het vrije verkeer van kapitaal.

De bedoeling van de vrijstelling van artikel 2.7.6.0.3 VCF (voorheen art. 55quater W. Succ. VL) is het bosareaal in Vlaanderen te beschermen tegen versnippering en teloorgang.

Er kan niet worden ontkend dat de situatie op het vlak van bossen in het Vlaamse Gewest anders is dan de situatie in andere landen van de EER. Door het Agentschap Natuur en Bos werd geargumenteerd dat het beperken van de vrijstelling voor bossen in het Vlaams Gewest verantwoord is door de bijzondere situatie en doelstellingen die Vlaanderen met de regeling nastreeft. Deze argumentatie is in het verleden aanvaard door de Europese Commissie.

Daarom kan de vrijstelling van artikel 2.7.6.0.3 VCF niet worden uitgebreid tot bossen die buiten het Vlaamse Gewest zijn gelegen.

 

-----------

  • publicatie op 20.10.2016