Antimisbruikbepaling – Datum toepassing

Standpunt nr. IV-2015.027 dd. 30.03.2015

Art. 3.17.0.0.2. VCF


 

De antimisbruikbepaling kan enkel worden toegepast voor handelingen gesteld vanaf 1 juni 2012 (zie Programmawet van 29 maart 2012).

 

----------

publicatie op 21.04.2015