Nieuw huwelijksvermogensrecht - Toepassing (gewijzigd) art. 2.7.3.2.7 VCF

Standpunt nr. 18067 dd. 08.10.2018

Art. 2.7.3.2.7 VCF


 

Als, bij toepassing van het principe “titre et finance” uit het nieuw huwelijksvermogensrecht, het titularisschap van bepaalde goederen eigen is maar de vermogenswaarde ervan gemeenschappelijk, behoort de vermogenswaarde van de betrokken goederen wel degelijk tot het gemeenschappelijk vermogen voor de heffing van de erfbelasting.

Voor die goederen waarvan, op grond van het huwelijksvermogensrecht, zowel het titularisschap als de vermogenswaarde eigen zijn, op last van vergoeding aan het gemeenschappelijk vermogen, zal met deze vergoeding wel degelijk rekening worden gehouden voor de heffing van de erfbelasting, overeenkomstig de gewone fiscale regels die gelden voor vergoedingen.

 

Met de gewone fiscale regels wordt bedoeld dat men met de vergoeding geen rekening houdt als art 2.7.3.2.7 toepasselijk is. Is art 2.7.3.2.7 niet toepasselijk en kan dus met de vergoeding rekening worden gehouden, dan is bovendien vereist dat de vergoedingsrekening ook daadwerkelijk wordt opgemaakt.

 

-------

  • herschreven op 08.10.2018, publicatie op 09.10.2018
  • oorspronkelijk standpunt van 18.09.2018