Inbreng van levensverzekeringen

Standpunt nr. 17046 dd. 02.10.2017

Art. 2.7.1.0.6. VCF


 

In de nieuwe regelgeving (vanaf 01.09.2018) zijn voordelen verkregen uit levensverzekeringen aan inbreng onderworpen, tenzij de verzekeringnemer vrijstelling van inbreng heeft verleend.

Vlabel zal met deze inbreng rekening houden voor de toepassing van art. 2.7.1.0.6 VCF. Concreet betekent dit dat de begunstigde enkel belast wordt op het deel van het voordeel dat hij behoudt en dat de erfgenamen die een deel van het voordeel via inbreng verkrijgen op hun deel worden belast.

 

----------

- publicatie op 12.03.2018