Schenkbelasting (Vl. Gewest) of schenkingsrecht (andere Gewesten)

Standpunt nr. 17013 dd. 06.03.2017

Art. 2.7.3.2.8, §2 VCF


 

De term “schenkbelasting” in art. 2.7.3.2.8, §2 VCF moet worden geïnterpreteerd als “schenkbelasting of registratierecht voor schenkingen”..

 

----------

  • publicatie op 20.03.2017