Belastbare grondslag levensverzekeringen verbonden aan een beleggingsfonds (Tak 23)

Standpunt nr. 16112 dd. 05.12.2016

Artt. 2.7.1.0.6, 2.7.3.3.1 en 2.7.3.3.2 VCF


 

Voor uitkeringen van levensverzekeringen die onder de toepassing van art. 2.7.1.0.6 VCF vallen gelden, wat de waardering van de belastbare grondslag betreft, de algemene regels van de artt. 2.7.3.3.1 en 2.7.3.3.2, hetgeen betekent dat men zich voor de waardering moet plaatsen op de dag van het overlijden.

Het feit dat de nadien aan de begunstigde uitgekeerde som hoger of lager is dan de waardering op datum van het overlijden, mag geen invloed hebben op de heffing van de erfbelasting. Dit zou indruisen tegen een gelijke fiscale behandeling van de belastingplichtigen.

Het federale standpunt, zoals verwoord in RJ S 8/28-01 wordt dus niet gevolgd.

-------------

  • publicatie op 03.01.2017