Aanvullende aangifte met hoger actief en bijkomend passief

Standpunt nr. 16034 dd. 13.11.2017

Art. 2.7.3.4.1. VCF


 

Indien er na het verstrijken van de indieningstermijn een aanvullende aangifte wordt ingediend waarin spontaan een hoger actief wordt aangegeven (bv. rechtzetting van een verzuim of van een tekortschatting), waarbij de aangevers van de gelegenheid gebruik maken om in de oorspronkelijke aangifte vergeten passief aan te geven of om bij vergissing aangegeven actief niet meer aan te geven, dan kan slechts met dit vergeten passief rekening worden gehouden voor een nominaal bedrag dat maximaal gelijk is aan het bedrag van het aanvullend actief. Gaat het om de aangifte van vergeten passief, dan geldt de voorwaarde dat de aanvaardbaarheid van dit passief nog mogelijk moet zijn, rekening houdend met de keuze (forfait) die de aangevers in de oorspronkelijke aangifte hebben gemaakt.

De belastingverhoging wegens verzuim en/of tekortschatting wordt berekend zonder rekening te houden met de rechtzetting in min.

 

---------

  • Gepubliceerd op 05.12.2017