Conventionele terugkeer van een schenking

Standpunt nr. 16021 dd. 22.02.2016

Art. 2.7.3.2.1. VCF


 

De waarde van een aan de erflater geschonken goed, dat bij zijn vooroverlijden terugkeert naar de schenker op grond van een conventionele terugkeer, maakt geen deel uit van het actief van de nalatenschap.

Indien het geschonken goed nog als dusdanig aanwezig is in het vermogen van de begiftigde, maakt het geschonken goed geen deel uit van het actief van de nalatenschap van de begiftigde.

Is het geschonken goed niet meer als dusdanig aanwezig in het vermogen van de begiftigde, dan moet volgend onderscheid worden gemaakt:

  1. was er aan de conventionele terugkeer ook een beding van zaakvervanging gekoppeld, dan maakt het vervangende goed geen deel uit van het actief van de nalatenschap van de begiftigde;
  2. had de schenking betrekking op soortzaken en was er aan de aan de conventionele terugkeer geen beding van zaakvervanging gekoppeld, dan komt de vervangende roerende vordering in mindering van het actief van de nalatenschap, waarbij deze vordering bij voorrang in mindering wordt gebracht van de waarde van de roerende goederen van de nalatenschap.

Dit standpunt volgt het federale standpunt, zoals verwoord in RJ S 15/37-01 en preciseert er de toepassingsmodaliteiten van.

 

--------------

  • publicatie op 22.03.2016