Uitgesteld loon in land- en tuinbouw. Passief van de nalatenschap.

Standpunt nr. 16019 dd. 22.02.2016

Art. 2.7.3.4.1. VCF


 

De Vlaamse Belastingdienst volgt het standpunt zoals verwoord in RJ S 27/13-01.

De schuld die de erflater heeft bij toepassing van de wet van 28 december 1967 is aanvaardbaar in het passief van de nalatenschap (of in het passief van het gemeenschappelijk vermogen indien de erflater gehuwd was onder een stelsel van gemeenschap) op voorwaarde dat het bestaan en het bedrag ervan op afdoende wijze worden aangetoond door de aangevers. Het bedrag van de schuld moet uiteraard in overeenstemming zijn met de bepalingen van de wet van 28 december 1967.

Voor deze schuld wordt geen toepassing gemaakt van artikel 2.7.3.4.4 V CF vermits het niet gaat om een contractuele schuld maar om een schuld die ontstaat door de toepassing van de wet.

 

---------------

  • publicatie op 21.03.2016