Passief t.g.v. fiscale regularisatie – Aanvaardbaarheid

Standpunt nr. 15165 dd. 30.11.2015

Art. 2.7.3.4.1. VCF


 

Wanneer erfgenamen niet aangegeven buitenlandse inkomsten van de overledene (in casu van in het buitenland geplaatste geldwaarden en een in het buitenland gelegen onroerend goed die op datum van het overlijden ook nog tot zijn nalatenschap behoorden) voor de personenbelasting regulariseren, mag de daar uit voortvloeiende belastingschuld van de overledene nog na het verstrijken van de indieningstermijn worden aangegeven.

Deze belastingschuld wordt, mits bewijs, aanvaard als passief van de nalatenschap op 2 voorwaarden:

  • de desbetreffende verzuimde goederen werden aangegeven in een verbeterende aangifte;
  • de schuld moet effectief als personenbelasting te identificeren zijn. Als het bv. gaat om een globale regularisatie via het contactpunt fiscale regularisaties bij de federale Dienst Voorafgaande Beslissingen (waarin o.m. ook een deel successierechten worden verrekend), dan kan dit niet in het passief aanvaard worden.

 

Opmerking: De verschuldigde personenbelasting kan niet aanvaard worden in het passief van de nalatenschap, als er voor de overlijdens/aangiften vanaf 1/1/2015 werd geopteerd voor het forfaitair passief.

 

----------------

- publicatie op 11.01.2016

 

Standpunten erfbelasting