Dubbele belasting  - Federal Estate Tax - Inheritance Tax Verenigd Koninkrijk

Standpunt nr. 15121 dd. 09.11.2015

Art. 2.7.3.4.1. VCF


 

De “Inheritance tax” die geheven wordt in het Verenigd Koninkrijk over het bezit van een niet-inwoner heeft niet de aard van een successierecht dat door iedere erfopvolger persoonlijk is verschuldigd op goederen die hij verkrijgt door overlijden. De “inheritance tax” is eerder te beschouwen als een last die wordt opgelegd aan de boedel, dus als een schuld van de nalatenschap.  Indien erfopvolgers het bewijs leveren dat zij de uitgave moeten verrichten en dragen, mag voor de berekening van de Vlaamse erfbelasting het bedrag van de taks worden aanvaard als specifiek passief van de in het buitenland voor de taks in aanmerking komende  goederen.

Het bewijs dient geleverd te worden door bijvoeging van de “Inheritance Tax account” en de “Calculation of Inheritance Tax” samen met een bewijs van betaling.

Dit standpunt geldt eveneens voor de gelijkaardige buitenlandse boedelbelastingen die een nalatenschap rechtstreeks bezwaren en niet de aard van een successierecht hebben (en dus niet door iedere erfopvolger persoonlijk is verschuldigd op goederen die hij verkrijgt door overlijden). Dit is onder meer het geval voor de Federal Estate Tax in de U.S.A.

 

------------

  • Oorspronkelijk standpunt dd. 02.09.2015, publicatie op 29.09.2015
  • Vervangen op 09.11.2015, publicatie op 02.12.2015

 

Standpunten erfbelasting