Meerwaarde onroerend goed na verkoop – Schatting door een landmeter

Standpunt nr. 15073 dd. 26.05.2015

Art. 3.3.1.0.9. VCF


 

Indien de erfopvolgers, voor de waardering van onroerend goed in het actief van een nalatenschap, beroep doen op een landmeter die het kwaliteitscharter heeft onderschreven, is deze schatting –in principe- bindend, ook voor de administratie.

Als het goed, binnen 2 jaar na het overlijden, wordt vervreemd voor een hogere waarde dan de geschatte waarde, dient er bijgevolg geen bijvoeglijke aangifte te worden ingediend.

Indien men geen beroep deed op een landmeter die het kwaliteitscharter heeft onderschreven, en het goed wordt vervreemd, binnen 2 jaar na het overlijden, voor een hogere waarde dan de geschatte waarde, dient er wel een bijvoeglijke aangifte te worden ingediend. Omwille van de tolerantie is de belastingverhoging van art. 3.18.0.0.8. VCF evenwel niet verschuldigd.

 

----------

publicatie op 08.06.2015

 

Standpunten erfbelasting