Onroerend passief – Schuld – Goederen niet in nalatenschap

Standpunt nr. 15071 dd. 05.05.2015

Art. 2.7.3.5.2. VCF


 

Een schuld die specifiek werd aangegaan om een onroerend goed te verwerven of te behouden en die nog bestaat ten dage van het overlijden moet aangerekend worden op het onroerend erfdeel.

De goederen waarvoor deze schuld werd aangegaan moeten evenwel niet nog in de nalatenschap aanwezig zijn.

 

----------

publicatie op 26.05.2015

 

Standpunten erfbelasting