Echtgenoten gehuwd met stelsel van gemeenschap - Bewijs eigen aard gelden

Standpunt nr. 15034 dd. 21.06.2017

Art. 2.7.3.2.1. VCF


 

Eigen gelden gestort op een gemeenschappelijke rekening behoren , behoudens tegenbewijs, tot het gemeenschappelijk vermogen (arrest Hof van Cassatie dd. 21.01.2011). Als er eigen gelden op de gemeenschappelijke rekening worden gezet, wordt vermoed dat de echtgeno(o)te niet de bedoeling had deze som apart te houden. Het is aan de echtgeno(o)te om het tegenbewijs hiervan te leveren. 

Om gelden die op een gemeenschappelijke rekening zijn gestort nog als eigen te kunnen beschouwen is een tweevoudig bewijs nodig:

  • a/ het gaat om eigen gelden : individualiseerbaar en geen vermenging
  • b/ de echtgenoot moet bewijzen dat het niet de bedoeling is om die gelden gemeenschappelijk te maken.

 

---------------

  • aangevuld op 21.06.2017, publicatie op 10.07.2017
  • oorspronkelijk standpunt dd. 02.03.2015, publicatie op 17.03.2015