Stichting administratiekantoor naar Nederlands recht: fiscaal transparant?

Standpunt nr. 17022 dd. 05.07.2017


 

Ofschoon een Stichting Administratiekantoor naar Nederlands recht dat een onroerend goed in Frankrijk aanhoudt (hierna genoemd: STAK), voor bepaalde fiscale kwesties als fiscaal transparant wordt beschouwd, is deze fiscale transparantie niet absoluut.

Er kan immers niet worden voorbijgegaan aan het gegeven dat de STAK, in tegenstelling tot bv. de maatschap, rechtspersoonlijkheid bezit.

Als er onroerende goederen in de STAK werden ingebracht, tegen uitreiking van certificaten aan de inbrenger, is het onroerend goed juridisch gezien de eigendom van de STAK. De certificaathouder is juridisch gezien eigenaar van roerende goederen.

De overdracht van de certificaten wordt bijgevolg beschouwd als de overdracht van roerende goederen.

 

-----

  • oorspronkelijk standpunt van 15.05.2017, publicatie op 30.05.2017
  • verduidelijkt op 05.07.2017, publicatie op 05.09.2017