Begrip "rijksinwoner"

Standpunt nr. 15123 dd. 02.09.2015

Art. 1.1.0.0.2 18° VCF


 

Het bewijs dat de overledene een rijksinwoner is, is voldoende geleverd wanneer overledene op datum overlijden volgens de gegevens van het bevolkingsregister is ingeschreven in een Belgische gemeente.

Indien een dergelijke inschrijving bestaat keert de bewijslast om en is het aan de tegenpartij om te bewijzen dat overledene geen rijksinwoner is.

Doorslaggevende criteria bij de beoordeling van de bewijslast zijn

- de permanentie van de bewoning : de fiscale woonplaats is de werkelijke, effectieve en voortdurende woonplaats van overledene

- een geheel van feitelijke elementen die betrekking kunnen hebben op de

  • professionele
  • administratieve
  • financiële
  • fiscale
  • familiale

toestand van betrokkene

 

-----------------------

- publicatie op 28.09.2015

 

Standpunten erfbelasting