Vriendenerfenis  - Meerdere begunstigden

Standpunt nr. 21041 dd. 27.09.2021

Art. 2.7.5.0.6. VCF


 

Behoudens andersluidende bepaling in het testament zal, wanneer er meerdere begunstigden worden aangeduid voor de vriendenerfenis, een pro rataverdeling worden toegepast volgens de persoonlijke nettoverkrijging in verhouding met de gezamenlijke nettoverkrijging van al de begunstigden van dit voordeel. Dit op voorwaarde dat de bepaling duidelijk is.

Wanneer er meerdere begunstigden worden aangeduid voor de vriendenerfenis, zal een pro rataverdeling worden toegepast volgens de persoonlijke nettoverkrijging in verhouding met de gezamenlijke nettoverkrijging van al de begunstigden van dit voordeel.

Bevat het testament toch een andersluidende bepaling over de verdeling, dan zal dit gevolg worden, op voorwaarde dat de bepaling duidelijk is, bijvoorbeeld:

  • Een breukdeel: A en B, beiden natuurlijke personen, worden aangeduid als begunstigde van de vermindering van de vriendenerfenis, A voor 3/4de en B voor 1/4de;
  • Een percentage: door de erflater wordt in het testament X aangeduid voor 60% en Y voor 40% voor de vermindering opgenomen in artikel 2.7.5.0.6 VCF;
  • Een nominaal bedrag (maximum 15.000 euro): door de erflater wordt een nicht aangeduid als begunstigde van de vermindering voor de vriendenerfenis voor 10.000 euro en een neef voor het bedrag van 5.000 euro.

In geen enkel geval levert de vermindering een grond voor teruggave op.

 

------------

  • aanvulling op 27.09.2021, publicatie op 18.10.2021
  • oorspronkelijk standpunt van 07.06.2021, publicatie op 25.06.2021