Principe titre et finance in het huwelijksvermogensrecht – fiscale gevolgen voor de mogelijke toepassing van het verlaagd tarief voor familiale aandelen.

Standpunt nr. 20084 dd. 18.12.2020

Art. 2.7.4.2.2 e.v. VCF


 

Voor de toepassing van artikel 2.7.4.2.2 e.v. VCF is het van geen belang of de aandelen zelf daadwerkelijk tot het gemeenschappelijk vermogen behoren (wat het geval is als het gaat om gemeenschappelijke aandelen met enkelvoudig statuut) dan wel of de vermogenswaarde van de aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen behoort (wat het geval is als het gaat om aandelen die het tweevoudig statuut van titre et finance hebben).

Het spreekt echter vanzelf dat het geen zin heeft toepassing van de gunstregeling te vragen als de niet- of beperkte overdraagbaarheid van de aandelen tot gevolg heeft dat de vennootschap na het overlijden van de betrokken echtgenoot niet zal kunnen voldoen aan de voorwaarden tot behoud.

 

-----------

  • publicatie op 19.01.2021