Gedeeltelijke wederverkoop < 2 jaar met toepassing tarief 6% en vermindering € 5.600 op de aankoop

Standpunt nr. 20074 dd. 07.12.2020

Art. 3.6.0.0.6, §2 en 2.9.5.0.5 VCF


 

Casus

Er is een aankoop gebeurd begin 2020 van een woning met afzonderlijke garage voor een totaalprijs van € 185.000. Het tarief van 6% en de vermindering van € 5.600 werden toegepast.

Thans is enkel de garage wederverkocht voor € 18.500 . Er wordt teruggave gevraagd van 3/5de.

Vraag is hoe de berekening moet gebeuren wat het verkooprecht betreft en of er een belastingverhoging verschuldigd is.

 

1. Wat het verkooprecht betreft

Het verlaagd tarief voor de enige eigen woning

Voorwaarde voor de teruggave is dat de belastingplichtige afstand doet van het genoten gunsttarief. Een teruggave van 3/5de veronderstelt immers een heffing van 10% op de aankoop, ook al kan de koper voldoen aan de voorwaarden tot behoud van het gunsttarief.

Vlabel aanvaardt dat de koper gedeeltelijk afstand kan doen van het genoten gunsttarief, dus enkel m.b.t. het wederverkochte gedeelte.

De bijkomende vermindering

Ingeval van een gedeeltelijke wederverkoop van een aanhorigheid, blijft de vermindering van toepassing op het verkooprecht dat geheven werd op de woning.

 

2. Wat de belastingverhoging betreft

De wederverkoop van de garage belet niet dat de koper nog kan voldoen aan zijn inschrijvingsverplichting in de woning. Voorlopig wordt geen belastingverhoging opgelegd.

Mocht de koper niet voldoen aan zijn inschrijvingsverplichting (zonder overmacht) dan wordt er een belastingverhoging verschuldigd die berekend wordt op de totale aankoop, dus ook op het aanvullend verkooprecht dat verschuldigd is geworden bij de gedeeltelijke wederverkoop.

 

-------------

  • publicatie op 21.12.2020