Vrijstelling van de onroerende voorheffing (OV) voor schoolkeukens

Standpunt nr. 20068 dd. 28.09.2020

Artikel 2.1.6.0.1., eerste lid, 1° VCF


 

Een schoolkeuken gebruikt door het eigen personeel voor het bereiden van de schoolmaaltijden voor de school of scholengroep is vrijgesteld van OV.

Om de vrijstelling te behouden hoeft de schoolkeuken niet uitsluitend gebruikt worden voor de schoolmaaltijden van de leerlingen van de school. De keuken mag eveneens gebruikt worden voor occasionele events (bv. het organiseren van een eetfestijn) zolang ze maar hoofdzakelijk gebruikt wordt ten bate van de school zelf en haar leerlingen.

Wanneer de uitbating van de schoolkeuken volledig wordt uitbesteed waardoor de school zelf niet meer over de keuken kan beschikken en dit in ruil voor inkomsten, is er geen vrijstelling OV mogelijk, zelfs al levert de commerciële derde maaltijden aan de school.

Wanneer de school geen eigen personeel in de schoolkeuken tewerk stelt, maar een kok inhuurt (bv. via interim of een dienstencontract met een plaatselijke kok of traiteur), die elke dag in de keuken het eten bereidt voor de leerlingen van de school, kan de vrijstelling OV behouden blijven.

Wanneer de ingehuurde kok niet enkel maaltijden bereidt voor de leerlingen van de school, maar in de schoolkeuken ook maaltijden bereidt voor derden, is er een gemengd gebruik van de keuken en zal er een feitelijke beoordeling moeten volgen of een vrijstelling kan toegekend worden of niet, waarbij een hoofdzakelijk gebruik van de keuken voor schoolmaaltijden of een gebruik van de keuken voor maaltijden ten behoeve van andere bestemmingen die ook onder de vrijstelling van artikel 2.1.6.0.1, eerste lid, 1° VCF vallen, de vrijstelling niet doen verliezen.

 

------------

  • publicatie op 14.10.2020
Standpunten onroerende voorheffing