Fiscale regularisatie – 2 aangiftes

Standpunt nr. 20064 dd. 28.09.2020


 

De tweede regularisatieaangifte door een zelfde belastingplichtige, kan aan een normaal onderzoek worden onderworpen, gevolgd door een uitnodiging tot betaling en, na ontvangst van betaling, het uitreiken van een regularisatieattest, maar met dien verstande dat de indiener er vooraf van op de hoogte wordt gesteld dat het betreffende regularisatieattest geen uitwerking zal hebben (artikel 9, 4° Vlaams Regularisatiedecreet, desgevallend i.o. artikel 11 Samenwerkingsakkoord Fiscale Regularisatie).

 

-------------

  • publicatie op 13.10.2020