Coronamaatregelen: indieningstermijn erfbelasting – belastingverhoging laattijdigheid

Standpunt nr. 20059 dd. 07.09.2020 

Artt. 3.3.1.0.5. en 3.18.0.0.6. VCF


 

De termijnverlenging die ingevolge de corona-maatregelen werd toegekend (nieuwsbericht), wordt buiten beschouwing gelaten voor het berekenen van de belastingverhoging laattijdigheid EB.

Dit wil zeggen :

* als de oorspronkelijke termijn afliep tijdens de corona-termijn : laattijdigheid begint te lopen vanaf 30/9

* als de oorspronkelijke termijn al afgelopen was voor de corona-termijn : de corona-periode wordt niet meegeteld voor de periode van laattijdigheid, het deel van de termijn dat al beginnen lopen was voor de corona-termijn wordt opgeteld bij de termijn die terug start na 30/9

De termijnverlenging die ingevolge de corona-maatregelen werd toegekend, wordt buiten beschouwing gelaten voor het berekenen van de maximale termijn van uitstel in het kader van SP 15160 (complexe nalatenschap).

 

----------

  • publicatie op 28.09.2020