Begrafeniskosten – Corona-maatregelen – Opname in het passief van een herdenkingsplechtigheid op een later tijdstip

Standpunt nr. 20033 dd. 07.09.2020 

Art. 3.6.0.0.4 VCF


 

Voor overlijdens die zich voordeden in de Corona -periode en waarbij omwille van de corona-maatregelen slechts een begrafenis in beperkte kring mocht worden georganiseerd, mogen de kosten (dienst, brieven, maaltijd,..) die betrekking hebben op een herdenkingsplechtigheid die op een later ogenblik plaatsvindt (vb. in het najaar) nog worden aangeven. De beperkingen m.b.t. begrafenissen gelden vanaf 13/3/2020 tot  31/08/2020.

Dit kan door een nieuwe aangifte in te dienen op basis van artikel 3.6.0.0.4 VCF.  Het formulier is terug te vinden op de website.

Het spreekt vanzelf dat deze kosten enkel worden aanvaard als ze kunnen worden gestaafd met facturen waaruit blijkt dat het om een herdenkingsplechtigheid gaat.

 

-------------

  • verlenging van de maatregel tot 31.08.2020, publicatie op 28.09.2020
  • oorspronkelijk standpunt van 27.04.2020, publicatie op 12.05.2020