Keuze voor forfait of werkelijk passief

Standpunt nr. 18019 dd. 07.01.2019

Artt. 2.7.3.4.2 en 3.6.0.0.4 VCF


 

Als de aangevers in de initiële aangifte het forfait hebben aangekruist, is deze keuze in principe definitief, in die zin dat ze hiermee verzaken aan de mogelijkheid om ten dage van het overlijden bestaand werkelijk passief aan te geven.

Dit belet evenwel niet dat de aangevers in een nieuwe aangifte, die wordt ingediend in het kader van artikel 3.6.0.0.4 VCF, alsnog werkelijke schulden kunnen aangeven, op voorwaarde dat het gaat om schulden die pas zijn ontstaan na het overlijden, bijvoorbeeld door een rechterlijke of administratieve beslissing, doch die met terugwerkende kracht deel uitmaken van het passief van de nalatenschap.

 

----------

  • oorspronkelijk standpunt van 19.03.2018 , gepubliceerd op 11.06.2018
  • gewijzigd op 07.01.2019, publicatie op 22.01.2019