Levensverzekering met twee verzekeringnemers. Toestand voor overlijdens vanaf 01/01/2017

Standpunt nr. 17016 dd. 03.04.2017

Art. 2.7.1.0.6. VCF


 

Voor overlijdens vanaf 01/01/2017 is standpunt nr. 16029 niet meer geldig, rekening houdend met de decretale wijziging die aan de tekst van artikel 2.7.1.0.6 VCF werd aangebracht.

In het geval van een levensverzekering met twee echtgenoten als verzekeringnemer en verzekerd hoofd en, bijvoorbeeld, de kinderen als begunstigden, zal er voor overlijdens vanaf 01/01/2017 als volgt worden belast, in de veronderstelling dat de polis tot uitkering komt bij het overlijden van de langstlevende verzekeringnemer.

Echtgenoot 1 overlijdt na 01/01/2017. Er is geen onmiddellijke toepassing van artikel 2.7.1.0.6 VCF.

Later overlijdt Echtgenoot 2. De polis komt tot uitkering.

Als de begunstiging door Echtgenoot 2 niet is gewijzigd:

  1. moet er een nieuwe aangifte worden ingediend voor de nalatenschap van E1, waar toepassing zal worden gemaakt van art. 2.7.1.0.6 VCF in de mate dat de begunstiging uitging van E1 (dus in principe op de helft van de uitkering).
  2. het overige gedeelte van de uitkering moet de levensverzekering worden aangegeven in de aangifte van nalatenschap van E2, waar artikel 2.7.1.0.6 VCF zal worden toegepast (dus in principe op de andere helft van de uitkering).

     

-----------

  • publicatie op 05.05.2017