Legaat van het vruchtgebruik – Indiening van de aangifte van nalatenschap

Standpunt nr. 16124 dd. 21.12.2016

Art. 3.3.1.0.5. VCF


 

Een legaat van de geheelheid vruchtgebruik wordt niet beschouwd als een algemeen legaat.

Bijgevolg heeft de legataris van de geheelheid vruchtgebruik geen spontane indieningsverplichting zoals bedoeld in art. 3.3.1.0.5., §1, 1ste lid VCF.

Het spreekt vanzelf dat de legataris van de geheelheid vruchtgebruik kan worden verzocht een aangifte in te dienen bij toepassing van art. 3.3.1.0.5., §1, 2de lid VCF.

 

--------

  • publicatie op 10.01.2017