Verkrijging door openbare instelling voor algemeen nut

Standpunt nr. 16075 dd. 21.12.2016

Art. 2.9.6.0.3,eerste lid, 1° VCF


 

De vrijstelling van het verkooprecht, voorzien door artikel 2.9.6.0.3, eerste lid, 1° VCF, voor een verkrijging door de in bedoeld artikel genoemde instellingen en organismen, in het kader van algemeen nut, wordt onmiddellijk toegepast, ook al moet het algemeen nut nog worden erkend of goedgekeurd door een hogere overheid. In de verkrijgingsakte moet wel verklaard worden dat het een verkrijging wegens algemeen nut betreft.

 

------------

  • al. 2 werd geschrapt, publicatie op 09.01.2017
  • oorspronkelijk standpunt dd. 24.08.2016, publicatie op 12.09.2016