Uitkering van kapitalen van levensverzekeringen – Belastbare grondslag - Aftrek personenbelasting

Standpunt nr. 16038 dd. 03.04.2017

Art. 2.7.1.0.6. VCF


 

Indien er op de uitkering van het kapitaal van een levensverzekering personenbelasting verschuldigd is, dan mag het op grond van artikel 2.7.1.0.6 VCF aan te geven bedrag worden verminderd met het bedrag van de verschuldigde personenbelasting.

De aftrek van de personenbelasting kan echter pas worden aanvaard als de aangevers aantonen, bijvoorbeeld aan de hand van een fiscale fiche, dat het bedoelde kapitaal wel degelijk aan de personenbelasting is onderworpen.

Het spreekt vanzelf dat deze aftrekmogelijkheid niet verenigbaar is met de (latere) aangifte van passief wegens de op het uitgekeerde kapitaal betaalde personenbelasting.

Hetzelfde geldt als artikel 2.7.1.0.6 VCF wordt toegepast op de afkoopwaarde van een levensverzekering en als er personenbelasting verschuldigd is op deze afkoopwaarde.

 

------------

  • aangevuld op 03.04.2017, publicatie op 05.05.2017
  • oorspronkelijk standpunt van 04.04.2016, publicatie op 18.04.2016