Belastingverhogingen ten laste van een ondertussen overleden overtreder

Standpunt nr. 16035 dd. 04.04.2016

Artt. 2.7.2.0.1 en 3.18.0.0.16. VCF


 

Volgens een arrest van het Grondwettelijk Hof van 16 juli 2009 kan een erfopvolger van een overleden belastingplichtige, die een fiscale sanctie heeft opgelopen (bv. een belastingverhoging wegens verzuim) niet worden aangesproken voor de betaling van deze fiscale sanctie.

Dit heeft tot gevolg dat het bedrag van de belastingverhoging niet aanvaardbaar is in het passief van de nalatenschap van de overleden belastingplichtige.

Mochten de erfopvolgers toch worden aangesproken voor de betaling van de belastingverhoging, dan kunnen ze kwijtschelding vragen op grond van artikel 3.18.0.0.16 VCF.

 

----------------

  • publicatie op 18.04.2016