Belastingverhoging laattijdige indiening aangifte

Standpunt nr. 16033 dd. 04.04.2016

Art. 3.18.0.0.6. VCF


 

Als de aangifte van nalatenschap niet binnen de aangiftetermijn werd ingediend, is er een belastingverhoging verschuldigd. De belastingverhoging is een percentage van de te betalen erfbelasting. Als er zich later een nieuw feit (bvb. een vergeten gift) voordoet waardoor de verschuldigde rechten lager zijn, wordt de belastingverhoging niet herberekend. De belastingverhoging wegens laatttijdigheid is definitief.

 

-------------

  • publicatie op 18.04.2016