Tolerantie geen belastingverhoging bij laattijdige indiening aangifte erfbelasting

Art. 3.18.0.0.6 VCF


 

De belastingverhoging wegens laattijdige indiening van de aangifte van nalatenschap wordt niet gevorderd voor overlijdens van vóór 1 januari 2015, zowel voor aangiften ingediend vóór 1 januari 2015 bij de FODFIN als voor de aangiften ingediend bij de Vlaamse Belastingdienst vanaf 1 januari 2015.

Bij indiening van de aangifte binnen de nog door de FODFIN toegestane verlengde indieningstermijn zal de belastingverhoging wegens laattijdige indiening binnen de verlengde termijn evenmin worden gevorderd.

Deze tolerantie geldt enkel voor aangiften die worden ingediend bij toepassing van artikel 3.3.1.0.5 VCF (aangiften in te dienen na het overlijden) en niet voor aangiften die moeten worden ingediend ten gevolge van een nieuw feit (art. 3.3.1.0.6 VCF) dat zich heeft voorgedaan na 1 januari 2015, ook al heeft het overlijden zich voorgedaan vóór 1 januari 2015.

 

------------

  • oorspronkelijke tolerantie gepubliceerd op 19.06.2015
  • 3de alinea toegevoegd op 21.03.2016 (sp 16028), publicatie op 05.04.2016