Aangifte door testamentuitvoerder - Volmacht

Standpunt nr. 15144 dd. 26.10.2015

Art. 3.3.1.0.5.; 3.10.4.4.3. VCF


 

De door de erflater in een testament aangestelde testamentuitvoerder is gevolmachtigd door de erflater en moet geen bijkomende volmacht van de erfopvolgers voorleggen bij de indiening van de aangifte.

 

---------

publicatie op 10.11.2015