Vrijwillige uitvoering van een nietig testament

Standpunt nr. 15135 dd. 12.10.2015

Art. 2.7.1.0.2. VCF


 

De Vlaamse belastingdienst volgt het federale standpunt van RJ S 2/01-01

RJ Nummer S 2/01-01

01. - Nietigheid van het testament.

01 - Artikel 968 van het Burgerlijk Wetboek verklaart de gezamenlijke testamenten nietig, maar deze nietigheid wordt onder meer gedekt door de vrijwillige uitvoering van die testamenten door de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de testamentmakers (Burgerlijk Wetboek, art. 1340, insgelijks inzake testamenten toepasselijk).

In geval van behoorlijk bewezen bevestiging van een gezamenlijk testament, houdt het bestuur bij de verevening van de successierechten rekening met het bestaan van dit testament.

(Besl. 19 september 1956, nr. E.E./73.498)

 

---------

publicatie op 27.10.2015