Spontane waardeverhoging van roerende goederen van de nalatenschap

Standpunt nr. 15126 dd. 28.09.2015

Art. 3.18.0.0.8. VCF


 

De tijdelijke tolerantie waarbij de belastingverhoging wegens tekortschatting, voorzien door artikel 3.18.0.0.8 VCF, niet zal worden gevorderd indien het in de nalatenschap aangegeven onroerend goed binnen een termijn van 2 jaar na de datum van het overlijden wordt verkocht en spontaan een bijvoeglijke aangifte wordt ingediend voor het verschil tussen de verkoopprijs en de in de aangifte aangegeven waarde is specifiek voor de onroerende goederen van de nalatenschap.  Dergelijke tolerantie is dus niet toepasselijk bij de spontane verhoging van de waardering van roerende goederen (bijvoorbeeld naar aanleiding van de veiling van bepaalde roerende goederen).

 

-------------

- publicatie op 13.10.2015