Erfbelasting - Nihilaangifte - Belastingverhoging

Standpunt nr. 15122 dd. 02.09.2015

Artt. 3.3.1.0.5., 3.18.0.0.6.; 3.18.0.0.7. en 3.18.0.0.8. VCF


 

Aan erfopvolgers die een vrijstelling van indiening vragen omdat er volgens hen geen belastbaar actief is, wordt het indienen van een nihilaangifte aangeraden. Er wordt  gevraagd om twee rubrieken in te vullen : de gegevens van de overledene en de gegevens van de erfopvolgers.

Als na dergelijke nihilaangifte toch een volledige aangifte wordt ingediend, is de belastingverhoging van artikel 3.18.0.0.7. VCF van toepassing.  De nihilaangifte wordt beschouwd als een “echte” aangifte die definitief wordt door het verstrijken van de verbetertermijn.  Bij spontane rechtzetting binnen 10 maanden na het overlijden is de verminderde belastingverhoging van 10% van toepassing.

Bij verbetering binnen de verbetertermijn is vanzelfsprekend in geen enkele veronderstelling een belastingverhoging verschuldigd.

 

-----------------

- publicatie op 28.09.2015