Verwerping van de nalatenschap - Latere intrekking van de verwerping

Standpunt nr. 15064 dd. 05.05.2015

Art. 3.3.1.0.6. VCF


 

Wanneer de erfgenaam, die de nalatenschap verworpen heeft, deze alsnog aanvaardt, is er een verandering in de devolutie. Een nieuwe aangifte dient te worden ingediend. De aangiftetermijn begint te lopen vanaf de datum van de herroeping. 

 

----------

publicatie op 26.05.2015